Tag: желудник

Рак на желудникот

На зголемен ризик од оваа болест се изложени пушачите, алкохоличари и лицата со болести на…