Реиши – Печурка која докажано го зајакнува имунитетот

Реиши или Ganoderma lucidum е една од најпроучуваните  медицинска печурки во светот. Реиши  повеќе од 4000 години се користи во кинеската традиционална медицина, поради полезното дејство врз здравјето на луѓето и отсуството…