Доза мотивација … Алберт Ајнштајн, Не ги решавам проблемите затоа што сум попаметен …

Не ги решавам проблемите затоа што сум попаметен, туку затоа што се задржувам на нив повеќе време .
Алберт Ајнштајн 

AJN