Шизофренија и физичка активност

Кај лица кои е дијагностицирана шизофренијата, секој вид на физичка активност е од голема корист.

Физичката активност ги одбива несаканите ефекти на лековите кои ги пијат овие пациенти, особено замор и малаксаност со тоа што го енергизираат организмот. Исто така, позитивно е и тоа што додека се занимаваат со спорт се во контакт со други луѓе, што е голем проблем на лицата заболени од шизофренија.

Најважно со физичка активност се намалува ризикот од дебелеење која често ја следи оваа популација, а од своја страна може да допринесе за влошување на здравјето.