Како да го поттикнеш мозокот да памти повеќе?

Ако сè повеќе забораваш, па не знаеш каде си ги оставил клучевите од автомобилот, не се сеќаваш на важни датуми и закажани состаноци, на твојот мозок му е потребна поддршка. Ниту е…