Можеби ти недостасува магнезиум, а ти поим немаш!

Како да знаеш дека токму магнезиум му недостасува на твоето тело? Како ќе препознаеш? Кои се симптомите? Магнезиумот е насекаде! Во секоја клетка, во секој мускул и нерв, во секој метаболитички процес.…