Неколку интересни факти за очите

Неколку зборови за прозорците кон душата…

ПОТЕКЛОТО НА СИТЕ СИНООКИ ЛУЃЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОВРЗЕ СО ЕДЕН ЧОВЕК КОЈ ЖИВЕЕЛ ВО БЛИЗИНА НА ЦРНОТО МОРЕ ПРЕД ОКОЛУ 10,000 ГОДИНИ
ПОТЕКЛОТО НА СИТЕ СИНООКИ ЛУЃЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОВРЗЕ СО ЕДЕН ЧОВЕК КОЈ ЖИВЕЕЛ ВО БЛИЗИНА НА ЦРНОТО МОРЕ ПРЕД ОКОЛУ 10,000 ГОДИНИ
ЧОВЕКОВОТО ОКО РАЗЛИКУВА ОКОЛУ 10 МИЛИОНИ РАЗЛИЧНИ БОИ
ЧОВЕКОВОТО ОКО РАЗЛИКУВА ОКОЛУ 10 МИЛИОНИ РАЗЛИЧНИ БОИ
ЗЛАТНАТА РИПКА НЕ МОЖЕ ДА ЗАТВОРИ ОЧИТЕ БИДЕЈЌИ НЕМА ОЧНИ КАПАЦИ
ЗЛАТНАТА РИПКА НЕ МОЖЕ ДА ЗАТВОРИ ОЧИТЕ БИДЕЈЌИ НЕМА ОЧНИ КАПАЦИ
ИСТРАЖУВАЧИ УСПЕШНО ГО ПРИМЕНИЛЕ ТЕТРИСОТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ НА МРЗЛИВО ОКО КАЈ ЛУЃЕТО
ИСТРАЖУВАЧИ УСПЕШНО ГО ПРИМЕНИЛЕ ТЕТРИСОТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ НА МРЗЛИВО ОКО КАЈ ЛУЃЕТО
ЛУЃЕТО СО СИНИ ОЧИ ИМААТ ПОГОЛЕМА ТОЛЕРАНЦИЈА НА АЛКОХОЛ
ЛУЃЕТО СО СИНИ ОЧИ ИМААТ ПОГОЛЕМА ТОЛЕРАНЦИЈА НА АЛКОХОЛ
НЕКОИ ЖЕНИ ИМААТ ГЕНЕТСКО ПОРЕМЕТУВАЊЕ КОЕ ИМ ОВОЗМОЖУВА ДА ГЛЕДААТ МИЛИОН РАЗЛИЧНИ БОИ ПОВЕЌЕ
НЕКОИ ЖЕНИ ИМААТ ГЕНЕТСКО ПОРЕДИСПОЗИЦИЈА КОЈА ИМ ОВОЗМОЖУВА ДА ГЛЕДААТ МИЛИОН РАЗЛИЧНИ БОИ ПОВЕЌЕ
ОКОТО НА НОЈОТ Е ПОГОЛЕМО ОД МОЗОКОТ
ОКОТО НА НОЈОТ Е ПОГОЛЕМО ОД МОЗОКОТ
10% ОД ВРЕМЕТО КОГА СМЕ БУДНИ ГО МИНУВАМЕ СО ЗАТВОРЕНИ ОЧИ, ТРЕПКАЈЌИ
10% ОД ВРЕМЕТО КОГА СМЕ БУДНИ ГО МИНУВАМЕ СО ЗАТВОРЕНИ ОЧИ, ТРЕПКАЈЌИ

Прочитајте: Интересни факти за прекумерната тежина