Кората од јаболката, лек и превеција од канцер

Повеќето од корисните својства на јаболкото се кријат во кората. Во лабораториски експеримент во корaта на црвените јаболка се утврдени повеќе од 10 хемиски материи кои го спречуваат растот на клетките на ракот.

Според истражувањето, кората на други видови јаболка е исто така многу ефикасна, но ако не се прска со хемикалии.

Вештачкото одгледување на овошјето минува низ процедура со многу пестициди, кои се штетни.