Кога би сакале да бидеме само среќни …

“Кога би сакале да бидеме само среќни, тоа лесно би го постигнале. Но, ние сакаме да бидеме посреќни од другите, а тоа е секогаш потешко затоа што сметаме дека се посреќни отколку што се”

Монтескје
detelina ty