Детоксамин, најдобрата заштита од болестите на модерното време … 100% природен

Што е зеолит?

Зеолит е вулкански материјал кој заради своите биофизикални лековити својства кој се вбројува во најмногу истражуваните материи во современата медицинска наука. Зеолитот е 100%  природна материја со единствен комплекс на кафезна кристална структура која делува на нивото на ќелиите и во своите кафези ги зафаќаат алергените, тешките метали и другите штетни токсини. Всушност, зеолитот е еден од ретките негативно набиени минерали во природата, па делува како магнет на позитивно набиените токсини кои ги заробуваат во своите кафези и ги изнесуваат од телото. Ова е единствената способност за отстранување на отровите од телото.

Што е Детоксамин?

Сите Детоксамин производи се засноваат на активираниот зеолит како на основна материја која подлегнува на современоит процес на обработка,активирање и микронизирање. Некои од Детоксамин производите покрај зеолитот содржат и други лековити растителни материи која што современата наука ги признава како традиционален лек.

Кои се директните предности на земањето на Детоксаминот?

 • ги отстранува од телото тешките метали и дригите органски и неоргански токсични материи.
 • делува како силен антиоксиданс.
 • го намалува ризикот од рак.
 • го стабилизира имонолошкиот систем и функциите.
 • ја намалува појавата од проливи.
 • ја подобрува апсорпцијата на хранливите материи во пробавниот тракт.
 • го балансира pH, со што ја намалува штетноста на киселоста во организмот.
 • делува на широкиот спектар  на анти-вирусни агенти, микроби, габички…

Дали зеолитот, односно Детоксаминот е лек?

Не, зеолитот и Детоксамоинот не се лек туку медицински производи кои што се користат во супортивна медицинска терапија. Зеолитот и Детоксаминот не се замена за класичната медицинска терапија.

 Кој може да го зема Детоксаминот?

Детоксамин медицинските производи на база на зеолит се сигурно нетоксични, а организмот ги препознава како сопствена материја. Зеолитот не ствара зависност и не се таложи во органите, туку целосно се излачува од организмот. Можат да го земаат сите категории на корисници. Бремените жени и децата ги земаат Детоксамин производите со договор на надлежниот лекар.

Колку долго се зема Детоксаминот?

Детоксаминот може да се зема неограничено долго како сигурна и проверена антистресна подршка на се покомплексните услови на живеење на современиот човек.

Дали Детоксаминот има контра индикации со фармаколошкита терапија, односно со лекарствата ?

Не, Детоксаминот нема контра индикации со лекарствата. Детоксаминот не се зема исклучиво за време на непосредно траење на хемотерапијата освен плус еден ден пред и еден ден после примање на хемотерапијата. Стручната служба на Детоксамин Тимот даваат дополнителни упатства заради претпазливост и им предлага на корисниците Детоксаминот да го земаат еден час пред или после земањето на фармаколошката терапија,т.е. класичните лекарства. При земање на било кои природни или диететски производи такво ограничување не е потребно.

Дали Детоксаминот е антиоксидант?

Детоксаминот делува како антиоксидант, а е единствен по тоа што не делува по принципот на класични антиоксиданти. Неговото делување всушност се сведува на начин да тој ги апсорбира во својата кафезна мрежа вишокот на слободни радикали, ги деактивира и ги елеминира од телото. На тој начин делува комплементарно со традиционалните антиоксиданти.

Дали Детокасаминот го лечи ракот?

Детоксаминот како ни било кој производ на база на зеолит не е лек за ракот. Детоксаминот го намалува ризикот од ракот затоа што го чисти организмот од канцерогените токсини. Детоксаминот исто така ја унапредува хомеостазата, антиоксидативната и имунолошката одбрана на организмот, заради што организмот со сопствени сили може адекватно да одговори на сите здравствени предизвици.

Секој користник самостојно одлучува за употреба на Детоксаминот и производите врз база на зеолитот. Фактот дека се работи за производ кој што човечкиот организам го препознава како сопствена материја отвора простор да секој непосредно и без страв од негативни последици ја почуствува предноста на оваа супортивна терапија која што традиционалните култури ја користат со векови.

energetiks dolgo logo

Зошто детоксификацијата е корисна за моето тело?

Просечниот современ човек е изложен на бројни токсини кој ги конзумира преку водата и воздухот, на работното местои во својот дом по пат на сретства за чистење, дезинфекциски сретства, пестициди, адитиви и други несакани материи кои што ги содржат нашите намирници како никогаш досега во човечката историја. Сето тоа го слабее имуно системот и тој не може да ја извршува својата функција во заштита на здравјето на соодветен начин, што се одразува во зголемувањето на различни видови физички и психички заболувања.

Detoxamin kapsule (1)

Колку долго треба да го користам Детоксамонот за детоксификација на моето тело?

Се препорачува да се земаат 3х2 капсули или 3х1 меричка Детоксамин на ден во текот на 1 до 3 месеци, во зависност од состојбата на организмот. Потребно е пред и после почетокот да се измери оксидативниот стрес, кој што нуди збирна основа на информации за оптеретеност на организмот со различни токсини.

Ако имам здравствен проблем кои количини на Детоксамин е потребно дневно да ги земам?

Ако организмот е во состојба на надпросечно зголемен стрес, без разлика дали се работи за физички, емоционален или психички стрес, се препорачува да се земаат 2х2 капсули  или 2 мерички Детоксамин на ден, додека, додека субјективните чувства и објективните наоди не напредуваат.

Во многу критични, стресни ситуации се земаат до 20 капсули или до 10 мерички Детоксамин дневно.

Двојната слепа студија кој што производителот Panaceo ја направил со професионални спортисти покажа дека силниот стрес на кој се изложени професионалните спортистите за време на натпреварувањето може да биде неутрализиран со дневно внесување до 20 капсули на ден. Заради антистресниот допринос на Детоксаминот, спортистите успеале достигнат надпросечни резултати, а за тоа време нивниот организам не покажувал вообичаени резултати на загрозеност и замор.

Што значи Детоксаминот го балансира pH факторот?

Негативно набиената молекула на зеолитот со кафезна структура го зафаќа позитивниот јон на водородот, што влиае за намалување на pH нивото или  на киселоста на организмот. Детоксамонот има способност за уравнотежа на pH на неутрална или алкална средина.

Зошто е важно да се одржува  потребната pH равнотежа?

Оптималниот Ph на организмот треба да биде благо алкален, околу 7.4. Во киселиот pH растат бактериите и вирусите. Киселиот pH од 6.9 и понизок одговара за развој на бактериите. Дури 80% од болестите се болести во кисела средина,вклучувајќи го и карциномот.

Дали Детоксаминот има антивирусни ефект. Ако да, како делува?

ДА.

Антивирусната активност  на Детоксаминот се заснова на својсвата да во својата кфезна структура ги зафаќа поедини материи (со позитивен набој) кои учествуваат во ланецот на создавање на вируси. Така вирусите неможат да се реплицираат и запоичнува анти вирусно делување на Детоксаминот.

Детоксаминот нема нус појави.

Во ретки случаеви, лица склони на опстипација,во првите денови при земање можат да имаат привремено опстипациски ефект. Оваа појава е обавезно се надминува, а евентуално се јавува при земање на поголеми количини Детоксамин во прав. Се контролирара со зголемено внесување на вода во организмот.

Трибомеханички активиран зеолит клиноптилолит, нано честичка која што во 1 грам има вкупна површина од 50.000м.квадратни и проткаена со 50.000.000 км.филтрски микроканали кои претставуваат силни терапевстки микрофилтери.

Зеолит е продукт на милениумски хемиски процес, алумосиликат со катиони на натриум, калиум, калциум во кристалната решетка и делува како силен јонски изменувач со неброени механизми на лековито делување. Го викаат „камен на чудата“ и алхемиски божји дар.

Земја на потекло: Австрија, Панацео тим, клиники Villach.

 1. Силен антиоксиданс – за 4 недели се подига тоталниот антиоксидативниот

 статус ТАС за 26%.

 2. Го подобрува имонолошкиот статус и докажан е механизам на антиканцерогено

 и антиметастатско делување. Се однесува како суперантиген, супервакцина.

 3.Регулатор на рH вредност во ќелии и меѓукелиски простор со што се постига

 антивирусни, антибактериски ефект.

 4. Донатор на минерали во природен сооднос и стабилизирање на минералниот

 статус.

 5. Досега не е познат посилен чистач на отрови, радиоактивни нуклеотиди и тешки

 метали, што се постига во период од 4 недели.

Чистач на пестициди, алергени, намален негативен ефект од конзумирање на лекарства, храна (конзерванси),пијалоци, цигари…..

Поради сите тие делувања ја подобрува општата состојба, е извор на енергија, го ублажува стресот, проблеми со пробавата, го зацврстува крвожилниот и кардиоваскуларен систем, штити од инфекции.

Особено се препорачува кај популацијата што е психофизички повеќе оптеретена и кај спортисти каде што е дојдено до извонредни резултати.

Интригантен производ, испитуван низ повеќе десетици години,дискутиран на светски конгреси со докажано тотално нештетно делување и класифициран во категоризација GRAS (general recomanded as safe).

Не се препорачува само кај лица со пресадени органи и кај лица на дијализа.

Кај сите други може да се користи неограничено долго, а резултатите се видливи по кус период.

Американскиот институт за национално здравје го има уврстено во антиканцерогена терапија. И кај нас во Македонија имаме позитивни искуства кај хемотерапија и зрачење со полесно поднесување, одржана телесна тежина, без пробавни проблеми и опаѓање на коса.

 • Оздравување на кожни заболувања, рани, изгореници, декубитус, херпес, невродермитис, псоријаза….
 • Во стоматологија – парадентоза.
 • Шекерна болест – ја намалува глукозата во крвта, стабилизира
 • Ја регулира работата и параметрите кај џигерот, регенерира.
 • Вирусни заболувања – гинеколошки инфекции, бактериски и вирусни инфекции.
 • Остеопороза и цврстина на коските
 • Го подобрува расположението, спиењето, ја намалува депресијата и
 •  превенира алцхајмер.
 • Ја подобрува крвната слика
 • Превенција од срце и мозочен удар
 • Регулација на притисок
 • Подобра работа на бубрезите
 • Подобра работа на пробавниот систем – диареја, хеликобактер пилори
 • Го намалува холестеролот и триглицеридите

Уверетесе и самите во благотворното делување на овој 100% природен производ.

ПРОИЗВОДИТЕ ОД ENERGETIX може да го порачате на телефоните : energetix logo br 2 clean02/ 324-5454 , 072-227-675 , 071-231-658.

Посете ја официјалната веб страна на ЕНЕРГЕТИКС :WWW.ENERGETIX.COM.MK 

Официјална ФАН СТРАНА на ЕНЕРГЕТИКС :Energetixmk 

Energetix – Македонија
Адреса:
Бул. Св.Климент Охридски 54-2/2
1000 Скопјe
Работно време од 10:00 – 19:00 часот а сабота од 10:00-13:00 часот.

Стручен соработник
Mr.ph СЛАВИЦА РИСТЕВСКА
072-227-675

Energetiks makedonija logo br 1