Алцхајмерова болест, дијагноза, симптоми, лекување

Алцхајмеровата болест е најчеста причина за деменција, а за повеќето истражувачи се повеќе од половина од овие болести. Причината е во голема мера непозната, но постојат лекови и мерки кои можат да ги ублажат проблемите на пациентите.

Симптоми

Во типични случаи на Алцхајмерова болест започнува со нарушувања на меморијата, тешкотии при наоѓање на зборови или промени во расположението. По најмалку шест месеци, се забележани проблеми за разлика од обичните случаи на заборавање, кои не се влошуваат.

Со прогресија на болеста можат да се развијат и други проблеми: постојано заборавање на неодамнешни настани, состаноци, имиња и лица, како и тешкотии да се разбере што е кажано. Стануваат збунети во справувањето со пари, возењето автомобил или со користење на домашните апарати. Се случуваат промени во личноста, престануваат да се грижат за луѓето во непосредна околина, стануваат пораздразливи или порамнодушни. Можат да се појават проблеми со плачењето, стануваат сомнителни, мислејќи дека некој ги краде или сака да им наштети.

Во подоцнежните фази на болеста може да станат вознемирени, стануваат во текот на ноќта, се подготвуваат да одат некаде, талкаат надвор може и да се изгубат или постојано да шетаат во иста област. Постепено губат нормални инхибиции се соблекуваат пред други луѓе, се однесуваат агресивно или покажуваат други промени во однесувањето. Во завршната фаза на деменција пациентите се приковани за кревет, ја губат нормалната комуникација, немаат контролата врз мокрењето и столицата. Личноста може да се промени до таа мера што блиско лице може да има впечаток дека тоа е друго лице.

Кои се причините за Алцхајмерова болеста?

Точните причини за Алцхајмерова болест не се познати и веројатно најчестата манифестација е поврзана со неколку фактори. Појавите на Алцхајмеровата болест кои ја зголемуваат веројатноста се нарекуваат фактори на ризик.

-Постарата возраст е најголемиот ризик фактор, особено по 65 години, кога зачестеноста е од околу 5%, а по 80 години е над 20%. Сепак, повеќе од половина од луѓето во нивните деведесетти години не се дементни.

-Потешки или повторни повреди на мозокот може да доведат до деменција.

-Наследниот фактор е докажан за мал број на пациенти каде деменцијата се јавува во семејството, ако членовите на семејството ја доживеат соодветната возраст. Ова е промена (мутација) на гени на хромозомите 23, 14 и 1, што неминовно води кон болеста. Овие луѓе обично заболуваат порано, понекогаш  и во нивните триесетти години Кај  лицата во постари години може да биде наследена тенденцијата, но неопходно е дејството на надворешните фактори  за да предизвикаат деменција.

-Фактор на ризик е аполипопротеинот Е4, со кој се зголемува склоноста за појава на деменција, но тоа не ја предизвикува .

-Исто така се откриени некои помалку важни фактори. Деменцијата е  почеста кај    помалку образованите луѓе но кај секој може да се развие оваа болест.

Дијагноза

Заборавот не е секогаш знак на болест, а ако за најмалку шест месеци не се влошува и не доведува до пречки во професијата и секојдневната работа веројатно не се работи за почетна деменција. Ако заборавеноста се влошува и предизвикува проблеми треба да се направи лекарски преглед Испитувањето на пациенти со деменција се состои од невролошки и психијатриски преглед невропсихолошки тестови соодветни лабораториски испитувања на крвта, скенирање на мозокот  и други анализи според  претпоставениот тип на деменција.

Лекување

Досега, нема познати мерки за безбедно чување на развој на деменција, но се во тек бројни истраги во оваа насока. Не постои лек што може да ја излечи деменцијата. Постојат лекови кои можат да го подобрат однесувањето на овие пациенти, да го забават напредувањето на болеста и до одреден степен да се подобри интелектуалното функционирање. Покрај тоа, интензивно се истражуваат  нови можности за лекување.

Давањето на инхибиторите холинестераза (Arisept Exelon и други) го зголемува нивото на ацетилхолин во мозокот и има  корисно дејство на меморијата и однесувањето. Витаминот Е или донепезилот ја забавуваат  прогресијата на болеста до одреден степен. Невролептичните нови генерации успешно ги ублажуваат нарушувањата во однесувањето без значителни несакани ефекти.

Луѓето со Алцхајмерова болест треба да водат нормален живот, на почетокот независен, но во текот на болеста потребна им е  помош.

Животната средина и дневните рутини на пациентот по можност треба да останат исти бидејќи нивната способност за прилагодување е намалена. Неопходно е да се извршува константна умерена физичка активност и хоби кое позитивно ќе влијае врз однесувањето. Емоционална поддршка е исто така многу важна и го намалува стравот, депресијата и чувство на напуштеност.