Аеробик vs Пилатес: Со кои вежби побрзо до неодоливо тело

Дебелината е еден од главните здравствени проблеми и предизвици на денешното општество, таа глобално е прифатена како важен променлив здравствен ризик фактор од хронични болести, како во развиените така и во земјите во развој.

Perth-Clinical-Pilates-for-Lumbo-Pelvic-Stability

Денес, нашиот фокус ќе биде на две најчесто применувани фитнес програми за дами, а тоа се аеробикот и пилатес методите на вежбање.

Неодамна  правев истражувања на оваа тема па ќе ги презентирам резултатите од “прва рака” .

Во студијата беа вклучени 40 жени, на возраст 38 ± 6,7 години. Сите се од Белград. Тие беа поделени во две еднакви групи од 20 учесници, од кои во првата група се практикуваа аеробни вежби три пати неделно, во траење од 60 минути, додека другата група на испитаници практикуваа пилатес двапати неделно во траење од 60 минути. Програмата беше спроведена четири последователни месеци.

pilates

За да не ве мачам со сите мерења кои беа направени ќе издвојам само еден параметар кој ви е  на сите познат, тоа е индекс БМИ, и тој ќе ни даде индикација за успехот на овие две програми на вежби  за намалување на телесната тежина.

Резултатите кои ги добивме беа очекувани, беше потврдено дека аеробикот има поголемо влијание врз намалувањето на телесната тежина од фитнес програмата пилатес.

Треба да се земе  во предвид и тоа дека пилатесот беше спроведуван два пати неделно, додека аеробикот  се практикуваше три пати неделно. Генерално, резултатите се следни :

Аеробик

1 Првото мерење на БМИ 26,7;

2 Второто мерење БМИ 20,6

Пилатес

1 Првото мерење на БМИ 26,3;

2 Второто мерење БМИ 22,7

Постојат очигледни разлики во ефикасноста на двете програми, ние го меревме само намалувањето на телесната тежина, кое покажа дека аеробикот  е во предност, но исто така мора да  констатираме дека со методот на пилатес вежбите, беше поефикасно зајакнувањето и обликувањето на мускулите, стомачните мускули и мускулите на долниот дел на грбот.

Најважно е да   почнете да вежбате, било која програма да одберете ќе имате одредени резултати, изборот е голем и само ваш.